ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2565

น้องๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.msu.ac.th/

แฟนเพจ เรียนต่อ วิศวะ Mahasarakham University