วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา “ศราวุฒิ อินธิรักษ์ (GEAR#5)”

ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

และมีจิตอาสา โดยคณะกรรมการฯ เป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์คัดเลือกในครั้งนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is 250743215_4606104386076560_2490462372973753439_n.jpgอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม