คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวนิช

ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ITAP)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ ข้อความ