คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ : 043-754321-40 ต่อ 3011 – 3058

โทรสาร : 043-754316

Email : engineer.msu@msu.ac.th

โฮมเพจ : http://www.engineer.msu.ac.th/