หนังสือทั้งหมด

สถานะหนังสือจะแบ่งออกเป็น 3 สี ด้วยกัน
1. สีส้ม : อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2. สีเขียว : เส็จสิ้นขบวนการ 3. สีแดง : รอการตรวจสอบ
**ถ้าสถานะช่องสุดท้ายขึ้นเป็น สีเขียว สามารถมาติดต่อรับของได้เลย
ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้รับผิดชอบ เลขาฝ่ายอำนวยการ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พัสดุ หัวหน้าสำนักงานเลขา เลขาคณบดี พัสดุดำเนินการ เสร็จ
1  ิb010/61  จัดซื้อmainboard socket 1155และ Hard disk 1TB  ปัญญา ภูพิงศ์   25 พ.ค. 61      
2  ิb009/61  จัดซื้อแบตเตอร์รี่CR1220 3V  ปัญญา ภูพิงศ์   25 พ.ค. 61      
3  ิb008/61  เครื่องตัดลดwirecut  นัฐราช ภูพิงศ์   25 พ.ค. 61      
4  b007/61  ครุภัณฑ์ชุดฝึกแขนกลอัตโนมัติ  ภูพิงศ์ ช่วยอุดม   9 พ.ค. 61      
5  b006/61  กล้องวงจรปิด  ภูพิงศ์ ช่วยอุดม   9 พ.ค. 61      
6  b005/61  เครื่องปรับอากาศ  สุระ(อาภาภรณ์ผู้รับเรื่อง)   12 มี.ค. 61      
7  b004/61  เดินระบบสายเเลนEN1  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   19 ก.พ. 61      
8  b003/61  ติ๊กสติ๊กเกอร์เเบบขุ่นห้องEN-109 เเละ EN-113  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   19 ก.พ. 61      
9  b002/61  เครื่องวัดสี  นัฐราช (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
10  b001/61  notebook ไม่สามารคเปิดใช้งานได้  ปัญญา (อาภาภรณื รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
11  b017/60  จอคอมพิวเตอร์ LED ไม่สามารถเปิดได้  ปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
12  ิb016/60  เครื่อง CNC เปิดไม่ติด  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง )   31 ม.ค. 61      
13  b015/60  เครื่องคอมพิวเตอร์ PC  ปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   31 ม.ค. 61      
14  b014/60  เเจ้งว่อมเเซมกล้องวงจรปิด  ปัญญา(อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   21 ธ.ค. 60      
15  b014/60  เครื่องปรับอากาศ  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง )   21 ธ.ค. 60      
16  b013/60  ประตูไม้ชำรุดเนื่องจากเกิดจากปลวก  สุระ (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง )   21 ธ.ค. 60      
17  b012/60  คอมพิวเตอร์เครื่องทดสอบ 300 ตันฮารดีสน์พัง  นายปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
18  b011/60  เครื่องตัดหญ้าไม่สามารถใช้งานได้  นายธวัช (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
19  b 010/60  เเอร์ห้อง 304 ไม่เย็น  นายสุระ (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
20  b009/60  เเจ้งซ่อมเครื่อง Autoclave  นายสุระ (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   2 พ.ย. 60      
21  b008/60  โน้ตบุ๊คเชื่อมต่อ wifiไม่ได้  นายปัญญา (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง   2 พ.ย. 60      
22  ิb007/60  ขออนุญาตเบิกจ่ายงลประมาณประจำรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล  อ.ดร.นเรส มีโศ (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
23  ิb006/60  ขออนุญาติปรับปรุงชุดทดสอบการหาอัตราทดสอบของชุดถ่ายทอดกำลัง  ผศ.ดร.สุพรรณ (อาภาภรณ์ผู้รับเเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
24  b005/60  ขออนุญาติเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาทำความสะอาดชุดทดสอบการทำงานของหม้อต้มน้ำ  ธวัช กองสี (อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง)   31 ส.ค. 60      
25  b004/60  เครื่องปรับอากาศ (อาจารย์จินดาพร ผู้เเจ้ง)  นายสุระทับ สีเเก้ว (อาภาภรณ์ รับเรื่อง)   18 ส.ค. 60     18 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60  
26  PS012/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายโรจนัสดถ์ ภูกองชนะ/จันทิมา   16 ส.ค. 60      
27  PS011/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายชัยวัฒน์ มีหลง/จันทิมา   16 ส.ค. 60      
28  P013/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)  นางอรุณี กลิ่นผกา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
29  P012/2560  จัดซื้อวัสดุทำดอกไม้จันทน์  นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์   15 ส.ค. 60      
30  P011/2560  จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ดอกดาวเรือง)  นายนัฐราช แสนมีมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
31  P010/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (รายวิชาศึกษาทั่วไป)  อ.ละมุล วิเศษ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
32  P009/2560  จัดจ้างพิมพ์คู่มือระดับบัณฑิตศึกษา  นางสาววรินญา ชื่นใจ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
33  P008/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษารายวิชา  นายศิวณัทร ศรีโลห้อ/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
34  P007/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  นางสาวจันทิมา ไวยกรรณ์   15 ส.ค. 60      
35  P006/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษาเข้าห้องสมุด  นางอรุณี กลิ่นผกา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
36  P005/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษารายวิชา  นายนัฐราช แสนมีมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
37  PS010/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาวอุบลรัตน์ ศรีเมือง/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
38  PS009/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาววรนุช ไตรทิพย์/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
39  PS008/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายศตวรรษ ซุงเหล้า/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
40  PS007/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายอดิศักดิ์ อุทัยมา/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
41  PS005/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นายกิจจ์ฐา ธวัชรดีภิรมย์/จันทิมา   15 ส.ค. 60      
42  PS004/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  นางสาวสมพร เติมผล/จันทิมา   2 ส.ค. 60      
43  P004/2560  ขอจัดซื้อวัสดุประกอบการสอนรายวิชา  คุณธวัช กองสี/จันทิมา   2 ส.ค. 60      
44  P003/2560  จัดซื้อวัสดุรายวิชา  จันทิมา/นายธวัช กองสี   26 ก.ค. 60      
45  PS003/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/นายชัยวัฒน์ เย็นศิริ   26 ก.ค. 60      
46  PS002/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา (โปรเจ็ค)  คุณจันทิมา/น.ส.นงลักษณ์ เรืองศรี   26 ก.ค. 60     2 ส.ค. 60 - 2 ส.ค. 60   2 ส.ค. 60/จันทิมา
47  PS001/2560  จัดซื้อวัสดุการศึกษา  คุณจันทิมา/นายภานุวัฒน์ บุญภักดี   26 ก.ค. 60     15 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60   15 ส.ค. 60/จันทิมา
48  b003/60  ขอเเจ้งซ้อมบำรุงคุรุภัทณ์เครื่องปรับอากาศ  นายสุระ/อาภาภรณ์ ผู้รับเรื่อง   18 ก.ค. 60      
49  P002/2560  ขอจัดซื้อ/เครื่องมือซ่อมบำรุง  คุณสุระ/คุณวิรุฬ   17 ก.ค. 60      
50  P001/2560  จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก)  จันทิมา/ตรีญาภัท   6 ก.ค. 60     25 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60   25 ก.ค. 60 25 ก.ค. 60/จันทิมา
51  b002/60  แจ้งซ่อมมอเตอร์แอร์  สุระ (ภูพิงศ์รับเรื่อง)   5 ก.ค. 60