ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการโควตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการโควตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
 
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 10/2560
 
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2560
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2560
 
รางวัลอันดับที่ 2 นวัตกรรมด้านข้าว จากผลงานข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อประดิษฐ์ ชัยมูล
 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนงานฯ
 
ารประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เยาวชนจิตอาสาพัฒนาแผ่นดิน)
 
มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มมส. ประจำปี 2560
 

จำนวนข่าวทั้งหมด 294 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU