นิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ทีม?เจ้าอุ่นใจ (Robot Nurse) ได้รับรางวัล Popular Vote ในการประกวดหุ่นยนต์
 
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2559 ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่ากู่แก้ว
 
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 9/2560
 
นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธาร่วมรับฟังการบรรยายการออกแบบและการติดตั้งพื้นคอนกรีตอัดแรงประเภทดึงเหล็กทีหลัง (Post tensioned slab)
 
ต้อนรับอาคันตุกะจากสถานเอกอัคราชฑูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 
ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่10/2560
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560
 
เชิญร่วมงานมุทิตาจิต แด่ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมขับเคลื่อนสู่ความทรงจำไม่ลางเลือน อาจารย์เอกชัย พัฒนจักร และ คุณประภารัตน์ เค้าสิม วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ทีมนักวิจัยเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวรวมผลงานวิจัยเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปี 2560 และร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการมหาสารคามวิจัยครั้งที่13
 

จำนวนข่าวทั้งหมด 280 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU