ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการจัดซื้อรายการคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 2 พ.ค. 2561
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 26 ธ.ค. 2560
ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง EN 110-111 จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 001/2560 ลว. 12 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามหนังสือ กค(กวพ) 0421.3/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 4 รายการ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตามหนังสือ กค(กวพ) 0421.3/ว 315 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2559
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้ห้องประชุม พร้อมติดตั้งจำนวน 390 ตัว ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 งบประมาณเงินรายได้ 2559 ลว. 1 ก.พ. 2559 (ตามหนังสือ ว.299)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยลวดไฟฟ้าความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสกัดด้วยสารละลาย จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 009/2559 งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559 (ครั้งที่ 2) ลว. ๖ ต.ค. 2558 (ตามหนังสือ ว.299) แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 003/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558
ผลประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (วิศวกรรมโยธา) งบประมาณแผ่นดิน 2559 ลว. 16 ก.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดปฏิบัติการออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558 แก้ไขและเพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ปั้มดูดสารละลายอัตราการไหลต่ำ จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 008/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 25 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 007/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 25 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสกัดด้วยสารละลาย จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 006/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 19 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองการสั่นสะเทือน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 005/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 19 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ(วิศวกรรมการผลิต) ตามเอกสารเลขที่ 004/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 19 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 003/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ(วิศกรรมโยธา) ตามเอกสารเลขที่ 002/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558

จำนวนข่าวทั้งหมด 162 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU