ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ(วิศกรรมโยธา) ตามเอกสารเลขที่ 002/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดปฏิบัติการออโตเมชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559) ลว. 17 ส.ค. 2558
ประกาสสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ตามเอกสารเลขที่ 004/2558 ลว. 22 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ลว. 11 พ.ค. 58
ประกาศร่างขอบเขตของงานก่อสร้าง วิจาร์ณและข้อเสนอแนะ (Terms of Reference :TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 6
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการชุดอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 012/2558 ลว. 20 เม.ย. 58 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 011/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว. 20 เม.ย. 2558 (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ กล้องวงจงปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 010/2558 (งบประมาณเงินสะสม) ลว. 6 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ กล้องวงจงปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 010/2558 (งบประมาณเงินสะสม) ลว. 6 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 009/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว. 6 มี.ค. 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการชุดอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 008/2558 ลว. 3 มี.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์ฝึกระบบนิวเมตริกพร้อมโปรแกรมควบคุม จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 007/2558 ลว. 12 ก.พ. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการตู้เก็บสารเคมี จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 005/2558 ลว. 27 ม.ค. 2558 (งบแผ่นดิน)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดระบบแมชชีนวิชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 006/2558 ลว.16 ม.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 lumens จำนวน 3 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 005/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว. 13 ม.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการตู้เก็บสารเคมี จำนวน 2 ชุด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารเลขที่ 004/2558 ลว. 5 ม.ค. 2558 (งบแผ่นดิน)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 004/2558(งบประมาณเงินสะสม) ลว.11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโปรแกรมแมทแลบ ไลเซ่นส์สำหรับการศึกษาและวิจัยพร้อมทูลบ็อกซ์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 003/2558 ลว.19 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดระบบแมชชีนวิชั่น จำนวน 1 ชุด ตามเอกสาร เลขที่ 002/2558 ลว.19 พ.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 (เงินสะสม) ลว. 13 พ.ย. 57

จำนวนข่าวทั้งหมด 163 ข่าว

หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU