ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่อง และ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 019/2557(ครั้งที่ 3) ลว.21 พ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่4)ตามเอกสารเลขที่ 005/2557 ลง.1 เม.ย. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการทำปริญญาพนธ์และวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่4)ตามเอกสารเลขที่ 004/2557 ลง.1 เม.ย. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด เอกสารเลขที่ 018/2557 ลว.20 มี.ค 57 (ครั้งที่ 2)
ระกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ชุดสาธิตแขนกล จำนวน 1 ชุด และ ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด เอกสารเลขที่ 017/2557 ลว.11 มี.ค 57 (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่องและ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 016/2557(ครั้งที่ 2) ลว.11 มี.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ชุดสาธิตแขนกล จำนวน 1 ชุด และ ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด เอกสารเลขที่ 015/2557 ลว. 7 ก.พ. 2557 (ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ชุดระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 014/2557 ลว. 6 ก.พ. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 3) เอกสารเลขที่ 002/2557 ลว. 23 ม.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 8 เครื่องและ2.เครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 6 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 014/2557 ลว.23 ม.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสารเหล็กเลื่อน แบบไม่น้อยกว่า 5 ตู้ จำนวน 2 ตู้ ตามเอกสารเลขที่ 013/2557 ลว.17 ม.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 012/2557 ลว.17 ม.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 011/2557 ลว.16 ม.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 2.ชุดสาธิตแขนกล จำนวน 1 ชุดและ3.ชุดทดลองเซนเซอร์ทรานดิวเซอร์ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 010/2557 ลว.16 ม.ค. 2557
ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบ 12 ช่องบันทึก จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 009/2557 ลว.09 ม.ค. 2557 (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 008/2557 ลว. 27 พ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดสอบวัดแรงบิดของมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด 2.ชุดวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบ 12 ช่องบันทึก จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 007/2557 ลว. 22 พ.ย. 2556 (ครั้งที่ 2) แก้ไข
ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดสอบวัดแรงบิดของมอเตอร์ จำนวน 1 ชุด 2.ชุดวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิแบบ 12 ช่องบันทึก จำนวน 2 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 005/2557 ลว. 18 ต.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 001/2557 ลว. 22 ต.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 006/2557 ลว. 22 ต.ค. 2556

จำนวนข่าวทั้งหมด 162 ข่าว

หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU