ประกาศสอบราคาซื้อ 1.เครื่องวัดการดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง 2.เตาให้ความร้อนสำหรับการวัดค่าโลหะหนัก จำนวน 1 เตา ตามเอกสารเลขที่ 004/2557 ลว. 10 ต.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อ 1.เครื่องวัดสัญญาณ จำนวน 5 เครื่อง 2.เครื่องจ่ายแรงดันแบบโปรแกรมได้ จำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 003/2557 ลว. 10 ต.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อ 1.ชุดทดสอบหาความหนืดแบบเซย์โบลฟูโซ จำนวน 1 ชุด 2.ชุดทดสอบหาจุดอ่อนตัว จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 002/2557 ลว. 4 ต.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบวัดและสอบเทียบค่าอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2557 ลว. 4 ต.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการใช้ในการทำปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 011/2556 ลว. 3 ก.ย. 2556 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 010/2556 ลว. 13 ส.ค. 2556 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาสถานที่จอดรถบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 009/2556 ลว. 14 ส.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างรอบอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารเลขที่ 008/2556 ลว.13 ส.ค. 2556
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เพื่อการใช้ในการทำปริญญษนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ จำนวน 1 รายการ ตามเอกสาร เลขที่ 007/2556 ลว.13/08/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนังาน จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่3)เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 026/2556 ลว.29 ก.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่6)ตามเอกสารเลขที่ 005/2556 ลว.12 ก.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่2)เครือข่ายระบสนเทศทีทันสมัย จำนวน 1 ระบบ ตามเอกสารเลขที่ 025/2556 ลว.12 ก.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนังาน จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่2)เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 024/2556 ลว.1 ก.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่3)เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด จำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 023/2556 ลว.14 มิ.ย. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายระบบสารสนเทศที่ทันสมัย จำนวน 1 รายการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตามเอกเสารเลขที่ 022/2556 ลว 30 พ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสี อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยี (EN)คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเอกสารจ้าง เลขที่ 004/2556 ลว.29 พฤษภาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสมุด โครงการเปิดประตูห้องสมุดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามเอกสารจ้าง เลขที่ 003/2556 ลว.29 พฤษภาคม 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ตามเอกเสารเลขที่ 020/2556 ลว 22 พ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่2)เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุด จำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 021/2556 ลว.27 พ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ชุดซีเอ็นซีขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด เอกสารเลขที่ 019/2556 (ครั้งที่ 4) ลว.12 มี.ค. 2556

จำนวนข่าวทั้งหมด 162 ข่าว

หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU