ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มเติมห้องพักอาจารย์ ของคณะวิศวกรรมศษฃาสตร์ จำนวน 1 รายการ เลขที่002/2556 ลว.1 มี.ค. 2556 (ครั้งที่ 5)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 018/2556 ลว. 14 ก.พ. 2556 (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดกลึงซีเอ็นซี ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 017/2556 ลว. 14 ก.พ. 2556 (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองควบคุมอัตโนมัต จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 014/2556 ลว.30 ม.ค. 2556 แก้ไข (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดกลึงซีเอ็นซี ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 016/2556 ลว.30 ม.ค. 2556 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ครบชุดจำนวน 20 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 015/2556 ลว.24 ม.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 014/2556 ลว.24 ม.ค. 2556 (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ตามเอกสารเลขที่ 013/2556 ลว.24 ม.ค. 2556
ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เลขที่ 005/2556 ลว.20 พ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 012/2556 ลว.08 ธ.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดทดลองควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 011/2556 ลว.24 ธ.ค. 2555 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ชุดกลึกซีเอ็นซี ขนาดเล็ก จำนวน 5 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 010/2556 ลว.24 ธ.ค.2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน เลขที่ 009/2556 ลว.12 ธ.ค.2555 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 008/2556 ลว.30 พ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 007/2556 ลว. 27 พ.ย. 2555 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 006/2556 ลว. 27 พ.ย. 2555 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 005/2556 ลว.20 พ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดแหล่งจ่ายและเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 004/2556 ลว. 8 พ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการบอมบ์แคลอริมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตามเอกสารเลที่ 003/2556 ลว.5 พฤศจิกายน 2555
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดพีแอลซี(PLC)พร้อมอุปกรณ์ทดลอง จำนวน 1 ชุด ตามเอกสาร เลขที่ 002/2556 ลว.29 ตุลาคม 2555

จำนวนข่าวทั้งหมด 162 ข่าว

หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU