ประกาศรับสมัครทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2560
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 84/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 84/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
  ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1ต.ค.-30 พ.ย.2560 ณ งานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น1 กองกิจการนิสิต
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 84/2560 ตำแหน่ง อาจารย์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 83/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 101/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์จำนวน 2 อัตรา
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 100/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 จำนวน 1 อัตรา
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
  รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ 58/2560
  รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 75/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

จำนวนข่าวทั้งหมด 55 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU