ราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
  รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
  รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการโควตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ประกาศรับสมัครทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2560
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 84/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
  รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 84/2560 ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)
  ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1ต.ค.-30 พ.ย.2560 ณ งานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น1 กองกิจการนิสิต
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 84/2560 ตำแหน่ง อาจารย์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 83/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 101/2560 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์จำนวน 2 อัตรา
  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 100/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 จำนวน 1 อัตรา
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

จำนวนข่าวทั้งหมด 62 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU