ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบพิเศษ(เทียบเข้า) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทโควตาที่คณะฯ ดำเนินการเองปี 2559
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2559
  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ(เทียบเข้า) ปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระบบพิเศษ(เทียบเข้า) ปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา ระบบพิเศษ(เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2558
  อบรม "เตรียม English ก่อนสมัครงาน"
  ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 18-19 ตุลาคม 2557 ลงชื่อได้ที่งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2557 พร้อมชำระค่ามัดจำคนละ 500 บาท (จะคีนเงินมัดจำในวันจัดสัมมนา)
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารหัส 57 ติดต่อขอรับบัตรนิสิตได้ที่งานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นไป
  ขั้นตอนการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประเภทกู้ยืมต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.stdloan.msu.ac.th/
  ขอเชิญนิสิตที่สนใจ ร่วมอบรมโครงการ ติวสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)
  โครงการจัดอบรมความรู้ในงานคอนกรีต
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปี 2556
  กำหนดการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนข่าวทั้งหมด 41 ข่าว

หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU