ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ประธานหลักสูตร)

วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Mechatronics Computer Science)

อีเมล์ :  kiattisin_k@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 3061

ชื่อ – นามสกุล :
 ผศ.เกสร วงศ์เกษม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)

อีเมล์ : siriluk.w@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754321 - 40 ต่อ 3038ชื่อ – นามสกุล : ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : D.Eng.(Mechatronics)

อีเมล์ : theerayuth.c@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3004
ชื่อ – นามสกุล : อ.คเณศ ถุงออด

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ)  

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :

 

 

 


ชื่อ – นามสกุล : อ.ปริญญ์ ชุปวา

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)  

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล : อ.ปิยพัฒน์ พานเมือง

วุฒิการศึกษาสูงสุด : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)  

อีเมล์ : -

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :

 
update : 08/06/18

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

http://engineer.msu.ac.th/article/

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU