ข่าวทั่วไป

ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1ต.ค.-30 พ.ย.2560 ณ งานนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น1 กองกิจการนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการที่คณะฯดำเนินการเอง สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. รอบที่ ๑ การรับด้วย Portfolio
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 84/2560 ตำแหน่ง อาจารย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 83/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 101/2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครสอบคัดแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 100/2560 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 58/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/2560