ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 118/2560
ประกาศรายชื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 104/2560
ประกาศรายชื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 100/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 1 อัตรา