ข่าวทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 58/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 (โครงการที่คณะดำเนินการเอง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 (สอบในวันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบเพิ่มเติม