คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าคณะฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด