คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดงานครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าคณะฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ประมวล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิตา มุ่งงาม คณบดีคณะเทคโนโลยี และคณาจารย์คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมจัดทำลงนามบันทึกข้อลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมกาแฟลาว ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
เมื่อวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสภาวิศวกร ที่มาสัมมนาหัวข้อ ?แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม?(ยุววิศวกร )เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ความสำคัญของการรับใบอนุญาต และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพวิศวกร
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากสถาบัน Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศจีน ที่มาพบปะและเข้าปรึกษางานด้านวิจัย โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษางานด้านวิจัยดังกล่าว
คลิกดูรูปภาพทั้งหมด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอชื่นชม นายวัชรา จันทร์วิจิตร นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากเก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง พร้อมได้ส่งมอบคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาดเจ้าของเงินดังกล่าว โดยมีคณาจารย์ร่วมการรับมอบในครั้งนี้
ในคืนวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ ลานกิจกรรมหน้าตึกปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าและสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการ ราตรีสีเลือดหมู ร้อยดวงใจ ถวายความจงรักภักดีขึ้น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวคำถวายอาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งในการจัดงานได้มีการจุดเทียนรวมดวงใจ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสงบนิ่ง อธิษฐานจิต 89 วินาที และดำเนินการจัดพิธีสู่ขวัญเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ? 2559 และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201733040,uploadpic_news/news1/0202201733040): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201733040): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96
พิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ภาคบ่าย ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม และนิสิตต้นแบบ ดำเนินการฝึกซ้อมให้แก่บัณฑิต พร้อมการเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ทั้งด้านร่างกายและความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย เพื่อซ้อมใหญ่ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ที่จะถึงนี้ และบรรยากาศการซ้อมย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201732740,uploadpic_news/news1/0202201732740): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201732740): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 แก่ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ภาคเช้า โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต้นแบบ และบัณฑิต เข้าร่วมซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายเหมือนวันรับจริง และได้กลับมาซ้อมย่อยต่อ ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 โดยคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ได้ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย ความเรียบร้อยต่างๆ ให้แก่บัณฑิตอย่างเข้มข้น และบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201732502,uploadpic_news/news1/0202201732502): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201732502): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ภาคบ่าย หลังจากภาคเช้ามีการแยกซ้อมย่อยตามห้องต่างๆแล้ว ในภาคบ่าย ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตต้นแบบ ร่วมกันฝึกซ้อมย่อยให้แก่ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต บรรยากาศการซ้อมย่อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201732100,uploadpic_news/news1/0202201732100): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201732100): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96
คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ภาคเช้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 แก่ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ EN-217 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน ร่วมต้อนรับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้แยกเพื่อซ้อมย่อยตามห้องต่างๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201731806,uploadpic_news/news1/0202201731806): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201731806): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN 204 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ครั้งที่ 1/2559 ร่วมกับ ผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในครั้งนี้ ช่วงระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201731558,uploadpic_news/news1/0202201731558): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201731558): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96
วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 ณ ห้องประชุมเทอดทูล EN ? 204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และหารือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป พร้อมกันนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึกกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้น และรับรางวัลต่างๆ 8 ท่านดังต่อไปนี้ 1.อ.ดร. ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 2.ร.ศ.ดร. เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป 3.อ.ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารเป็นรองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร 4.ผศ.ดร.เพชร เพ็งชัย ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ด้านการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 5.ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ กระบวนการผลิตในงาน NEST Innovation Awards 2016 และรางวัล The Best Paper ในงาน (STISWB VIII 2016) 6.ผศ.ดร.เกียรติสิน กาญจนวนิชกุล ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย ดีเด่น สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ?ตัวติดตามโดยใช้จีพีเอส ต้นทุนต่ำสำหรับการขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษา รถรางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม? ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 12 7. อาจารย์คฌณศ ถุงออด และนิสิตสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ในการเข้าร่วม Boot Camp ครั้งที่ 2 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมโล่รางวัล ผลงานนวัตกรรม อุปกรณ์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201725601,uploadpic_news/news1/0202201725601): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201725601): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.45 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ อธิการบดี, รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201724701,uploadpic_news/news1/0202201724701): The system cannot find the file specified. (code: 2) in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(uploadpic_news/news1/0202201724701): failed to open dir: No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: scandir(): (errno 2): No such file or directory in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 94

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\AppServ\www\thai\news2.php on line 96