งานยานยนต์


ชื่อ – นามสกุล : นายถวิล แก้วกัลยา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

หน้าที่ : ขับรถยนต์

วุฒิการศึกษาสูงสุด :

อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3073ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐพล เอื้อนไธสง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

หน้าที่ : ขับรถยนต์

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ป.ว.ส. (ช่างยนต์)

เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-754321 - 40 ต่อ 3073

 งานอาคารและสวน


ชื่อ – นามสกุล : นายเอ็ม ราสุวรรณ์

ตำแหน่ง :คนสวน

หน้าที่ : ดูแลความเรียบร้อยภายในคณะฯ

วุฒิการศึกษาสูงสุด :มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

  < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU