ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิทศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 126/2560
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2561 ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่1/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 118/2560
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่134/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่1/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 118/2560
ประกาศรายชื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 104/2560
ประกาศรายชื่อสอบผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 100/2560
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 104/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 114/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 126/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ครั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่3/2560
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 118/2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 100/2560 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 101/2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

จำนวนข่าวทั้งหมด 118 ข่าว

หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] ถัดไป>>

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU