ประจำปีงบประมาณ 2554
 
โครงการ การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะลูกเดือย
  ผู้ทำวิจัย : ผศ.ดร. ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
  : อ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน
 
โครงการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง
แบบตู้โดยใช้อากาศร้อนไหล ขวางถาดเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากข้าว
  ผู้ทำวิจัย : อ.ดร. นเรศ มีโส
ประจำปีงบประมาณ 2555
 
โครงการการได้รับสารอินทรีย์ระเหยทางอากาศของบุคลากรที่ทำงาน
ในอาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานคร
  ผู้ทำวิจัย : ผศ.ดร.มณีรัตน์ องค์วรรณดี
 
โครงการ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวเหนียวภายใต้การเก็บแบบเป่าอากาศ
  ผู้ทำวิจัย : อ.ดร.ละมุล วิเศษ
 
โครงการ การออกแบบและสร้างตู้อบเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  ผู้ทำวิจัย : ผศ.ดร.บพิธ บุปผโชติ
 
โครงการการประยุกต์ใช้ชุดเก็บรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนชนิดแบน
สำหรับเพิ่มอุณหภูมิ ในหม้อต้มซ้ำของการกลั่นเอทานอล
  ผู้ทำวิจัย : รศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU