- การเตรียมคอมโพสิตของเส้นใยป่านศรนารายณ์นาโนเคลย์ฯ
  - การแก้ปัญหาการวัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะด้วยวิธีค้นหาคำตอบแบบวนร้อบซ้ำฯ
  - การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาของโรงผลิตน้ำประปาเชียงยืน
  - การพัฒนาคอนกรีตซีเมนต์จากหินทรายแห้ง
  - ผลของการบำบัดเย็นต่อความแข็งในกระบวนการDestabilization

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ENG SMS แผนผังเว็บไซต์

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU