ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่ากู่แก้ว

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมุล วิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดป่ากู่แก้ว จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานพิธีการ และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ร่วมทำบุญ และตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป ที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
   

Copyright © 2015 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754316 ต่อ 3011 E-mail : engineer@msu.ac.th | by Engineer MSU