วิจารณ์ เสนอแนะร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ลว. 24 เมษายน 2561  
  วิจารณ์ เสนอแนะ ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องตัดวัสดุด้วยลวดไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 ชุด  
  รายการครุภัณฑ์ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 
  เพิ่มเติม..
 
   
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุกรณีเสือมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 146 รายการ ลว. 25 ก.ค. 2561  
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารประกอบการจัดซื้อรายการคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 2 พ.ค. 2561  
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 26 ธ.ค. 2560  
  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  
 
  เพิ่มเติม..
 
 
 
Username  
Password  
   
 
     

งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Engineer MSU
E-mail : engineer@msu.ac.th