ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ครบชุด จำนวน 70 เครื่อง ลว. 23 พ.ค. 2561  
  Mr.  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปะกวดราคาซื้อชุดทดสอบการอัดตัวคายน้ำ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN 110-111) จำนวน 1 งาน  
  ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคางานก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการชุดทดลองระบบควบคุมและเครื่องมือวัด จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 007/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559)  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 008/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559)  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 005/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559)  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์) จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 001/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559)  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (วิศวกรรมการผลิต) จำนวน 2 ตามเอกสารเลขที่ 004/2559 (งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559)  
  ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงลานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ลว. 22 มิ.ย. 58  
  ผลประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ รายการชุดอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ลว. 8 พ.ค. 2558  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ กล้องวงจงปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เอกสารเลขที่ 004/2558  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โปรแกรมแมลแลบฯ เอกสารเลขที่ 003/2558  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 ลว. 12 พ.ย. 2557  
  ประกาศผลการจัดซื้อ รายการเครื่องวิเคราะห์โครงข่าย จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 001/2558 ลว. 17 ก.ย. 2557  
  ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการชุดฝึกแขนกลอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด ตามเอกสารเลขที่ 003/2558 ลว. 19 ก.ย. 2557 (งบแผ่นดิน)  
  ประกาศผลการประกวดจ้างก่อสร้างลานกิจกรรมนิสิต จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 007/2557 ลว.9 ก.ค. 2557  
  ประกาศผลการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 013/2556 ลว.24 ม.ค. 2556  
  ประกาศผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารเลขที่ 012/2556 ลว.8 ม.ค. 2556  
  ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 007/2556 ลว. 20 ธ.ค. 2555  
  ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เลขที่ 004/2556 ลว. 8 พ.ย. 2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 023/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 021/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 020/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 019/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 017/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 014/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 012/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่่ 007/2555  
  ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 006/2555  
  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 004/2555  
  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 002/2555  
  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 001/2555  
  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 008/2554  
  ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 006/2554  
 

 

 
 
Username  
Password  
   
 
     
งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Tel/Fax : 043-754316 เบอร์ภายใน 3014
Create by : Worachat Rungwiriyawanich
E-mail : worachat.r@msu.ac.th